Fonts -->

Přidejte se k lidskému řetězu 23.8.2014

Chci se přidat

Ničení krajiny kvůli uhlí musí skončit

SOUHLASÍM NESOUHLASÍM

Velkorypadla nesmí bourat lidem domovy

SOUHLASÍM NESOUHLASÍM

Spalování uhlí nesmí lidem ničit zdraví

SOUHLASÍM NESOUHLASÍM

Rolujte dolů
689 Podepsalo výzvu
284 Se zúčastní osobně
216Lidí ještě potřebujeme získat
12 Dní do startu lidského řetězu

 

 

POJĎME SPOLEČNĚ UKONČIT DOBU UHELNOU!

Doba kamenná neskončila kvůli nedostatku kamenů. S Vaší pomocí můžeme říci sbohem i době uhelné.

Co můžete udělat Vy?

1. PODEPIŠTE VÝZVU PRO BUDOUCNOST BEZ UHLÍ. Svým podpisem nám pomůžete chránit zdraví a domovy tisíců lidí ohrožených těžbou. Pravidelně Vás budeme informovat o pokroku v naší kampani a dalších možnostech zapojení.

 

 

2. PŘIPOJTE SE K LIDSKÉMU ŘETĚZU PRO BUDOUCNOST BEZ UHLÍ. V sobotu 23.8. se na polsko-německé hranici tisíce lidí z celé Evropy chytí za ruce a symbolicky tak spojí dvě obce, kterým hrozí zbourání. Prostřednictvím lidského řetězu chceme vyslat jasný vzkaz: střední Evropa další rozšiřování těžby uhlí odmítá!

Svým podpisem odmítám bourání obcí a devastaci krajiny kvůli těžbě uhlí. Požaduji odpis zásob uhlí za hranicí dnes existujících dolů. Těžba a spalování uhlí způsobují na zdraví, přírodě a majetku občanů i státu mnohamiliardové škody. Žádám, aby byly těžební společnosti přinuceny tyto škody kompenzovat.

 

Buďte u toho i Vy!

Zúčastněte se největší protiuhelné akce v Evropě, po níž bude následovat koncert Asian Dub Foundation a dalších kapel. Podrobnosti o akci najdete zde.


lidský řetěz 23.8. 2014

Proč odmítnout uhlí? From web to print designs, we love what we do and we promise to give you the best!

Ničí lidem zdraví

Výzkumy mezi obyvateli oblastí postižených těžbou a spalováním uhlí prokázaly, že lidé trpí výrazně zvýšenou nemocností, vyšší úmrtností a dalšími negativními důsledky a navíc se dožívají nižšího věku. Alarmující je také zpomalený vývoj dětí. Negativní vlivy těžby uhlí, včetně znečištění životního prostředí, se navíc podepsaly na genetické výbavě obyvatel oblastí a budou nepříznivě ovlivňovat také život budoucích generací. To vše je ale zbytečné! Čisté a obnovitelné zdroje energie jsou dostupné.

Bere lidem domovy

Kvůli dalšímu rozšiřování uhelných dolů by bylo nutné zbourat obce, o domovy by tak přišly desetitisíce lidí. Domy se postaví nové, co ale obnovit nejde, jsou lidské vazby a domov, místo, kam se mohou lidé vracet. Pro obyvatele postižených oblastí představuje stěhování dlouhodobý stres, který se negativně podepisuje, mimo jiné na jejich zdraví. Od roku 1955 bylo kvůli povrchovým velkolomům jen v severních Čechách srovnáno se zemí více než 80 obcí, včetně středověkého královského města Mostu s historickými památkami ze 13. století.

Mění klima planety

Vědecké zprávy (například zpráva panelu IPCC) nás varují, že klimatické podmínky planety, na něž jsme zvyklí, se nebezpečně rychle mění. Těmto změnám se však nemáme šanci se tak rychle přizpůsobit – ani my lidé, tím méně zvířata či rostliny. Následky těchto změn by byly katastrofální. Můžeme tomu zabránit. Podle odborníků už ale nesmíme vytěžit téměř žádná fosilní paliva, včetně uhlí. Jejich těžbu a spalovaní je potřeba utlumit, přestat energií plýtvat a postupně přejít na čisté zdroje energie.

Devastuje krajinu

Povrchová těžba uhlí po sobě zanechává velké plochy měsíční krajiny – zemi převrácenou naruby s naprosto zničenými ekosystémy, znečištěnou vodou, půdou i ovzduším. Krajinu není ani po rekultivaci možné osídlit dříve než za 100 let (v důsledku „sedání“ vnitřních výsypek). Povrchovou těžbou jsou ohroženy i okolní svahy, kterým hrozí sesuv. Krajina v okolí povrchového dolu je navíc na dlouhé roky znehodnocena jako turistický cíl nejen kvůli tomu, jak vypadá, ale také kvůli hluku a prachu.

Brzdí čistou energii

Čisté zdroje energie a nová odvětví mohou do čtyřiceti let proměnit českou energetiku. Můžeme srazit emise a zároveň snížit dovoz ropy a plynu: kombinací opatření, která zajistí, že se bude vyrábět více s menším množstvím energie, a budou podporovány nové technologie, např. domácí obnovitelné zdroje energie. Propočty potvrdily, že tak lze snížit dovoz ropy i plynu o polovinu. Přitom klesnou exhalace oxidu uhličitého o 88 % a Česká republika se osvobodí od závislosti na uhelných dolech či atomových reaktorech.

Vydělává uhlobaronům

Stát získá z peněz za prodané uhlí minimum, nehledě na obce těžbou přímo postižené. Konkrétně: na každou korunu, kterou za těžbu svého uhlí dostal stát, připadlo více než 42 korun do kapes majitelů jisté severočeské těžební společnosti. Obří uhelný byznys drží ČR na pátém místě mezi vývozci elektřiny (ročně jde o 17 TWh). Za námi je i Čína. Export elektřiny nás ale stojí desítky miliard za škody na zdraví lidí i životním prostředí. Tyto náklady ovšem platí daňoví poplatníci například v účtech zdravotním pojišťovnám, nikoli ti, kdo problémy způsobili.

To se mi nelíbí

Počítejte se mnou

Aktuality

PŘEČTĚTE SI
NAŠI
ENERGETICKOU REVOLUCI

Energetická revoluce je trvale udržitelná koncepce, která ukazuje, jak se Česko může v nejbližších desetiletích zbavit závislosti na uhlí.

Fotky

Těžba v dole
Podpořte kampaň za férovější energetiku

 

 

 

 

I PRÁVĚ TEĎ PŘEVRACEJÍ VELKORYPADLA KRAJINU NARUBY